Jogi közlemény


JOGI KÖZLEMÉNY

Bevezető
Ezt a honlapot, Bulyáki József egyéni vállalkozó (5065 Nagykörű, Dr. Antal Károly út. 2/A) – a továbbiakban: Bulyáki József üzemelteti. A www.bulyakipalinka.hu honlapon található információkat a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, ennek ellenére az információk hiánytalan és valós jellege nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban Bulyáki József ezért nem vállal felelősséget. A www.bulyakipalinka.hu honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül szükséges elfogadniuk a weboldalra vonatkozó, alábbi általános használati feltételeket.
 

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Szerzői jog
A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, utánközlés, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, beleértve az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak Bulyáki József előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.  A weboldal tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása kizárólag Bulyáki József előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

2. Hivatkozások
A www.bulyakipalinka.hu honlapra történő hivatkozás során tilos a honlap bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba (framing, illetve embedded link), illetőleg a kapcsolást csak a  www.bulyakipalinka.hu nyitóoldalához lehet létrehozni, azaz Bulyáki József a „deep link" létesítéséhez nem járul hozzá. Minden más esetben, a www.bulyakipalinka.hu oldalra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

3. Védjegy
A „Bulyáki pálinka logó, Bulyáki József bejegyzett védjegye. Ennek a védjegynek egészében vagy bármilyen részletében történő illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

4. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat
A www.bulyakipalinka.hu  weboldal lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) is tartalmaznak. Az ezeken a honlapokon megjelentetett tartalmak valódiságáért Bulyáki József semmilyen felelősséget nem vállal, mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja, a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások, adatok nem Bulyáki József-től származnak. Bulyáki József. ezért különösen nem vállal felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges ténybeli tévedésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

5. Általános jognyilatkozat
Bulyáki József-nek, a www.bulyakipalinka.hu honlap használattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik. Bulyáki József mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.bulyakipalinka.hu  weboldal lapjai vírusmentesek legyenek. A teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ajánljuk ezért, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusírtó használatával). Bulyáki József nem kezeskedik azért, hogy a www.bulyakipalinka.hu honlapon kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetőek. Az ebből eredő esetleges károkért Bulyáki József semmilyen felelősséget nem vállal. Bulyáki József fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse.